CV

Jeg har mit teoretiske udgangspunkt i den psykodynamiske tænkning, særligt objektrelationsteori og mentaliseringsbaseret tilgang . Jeg er  desuden optaget af den eksistentielle og fænomænologiske tilgang, som jeg synes fungerer godt sammen med den nysgerrige og undersøgende position som kendetegner den mentaliseringsbaserede tilgang.

.

Ansættelser:

2001 – 2012 Klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. 

I denne ansættelse var jeg først tilknyttet en åben døgnafdeling for voksne i Hillerød, dernæst i en delt stilling mellem distriktspsykiatrien og ambulatoriet, og til sidst OPUS. OPUS er et tilbud til unge voksne med nyopdaget psykose. Den teoretiske referenceramme var psykodynamisk og senere kognitiv. 

Mine arbejdsopgaver indbefattede bl.a.


 2012 – 2014 Ekstern lektor i DIS

Underviser i faget “European Clinical Psychology,  Practicum” ved DIS/ Danish Institute for Study Abroad. Underviste amerikanske studerende som havde et halvt eller helt års udenlandsophold i Danmark.

2013 – 2014 Deltids ansat som klinisk psykolog i Intact

Intact er et tværfagligt erhvervsteam som arbejder med få langtidssygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Primære arbejdsopgaver var udredning og psykoterapi.


2014 – 2019 Psykolog på Nødebogård.

Nødebogård er en behandlingsinstitution for børn og unge med kontaktvanskeligheder, angsttilstande eller sindslidelser. ​Jeg var ansvarlig for behandlingen af dagbørn og af døgnbørn på en særligt skærmet enhed. 

Mine arbejdsopgaver var bl.a. 


2019 –  Afdelingspsykolog på Stutgården. 

Stutgården er en behandlingsinstitution for børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, autisme og andre psykiske lidelser. 

Arbejdsopgaver indbefatter bl.a.


2021 –  Ledende psykolog på Stutgården

Ud over ovenstående opgaver har jeg ledelses ansvaret for 6 medarbejdere og sidder i ledelsen.


Privat praksis:

2010 - Slotspsykologerne

Ved siden af mine ansættelser har jeg haft egen klinik. Her tilbyder jeg bl.a. 


Uddannelse:


1994 – 2001 Psykologistudiet ved Københavns Universitet           

Juli 2001 Kandidat i psykologi fra Københavns universitet

2007 Autoriseret af psykolognævnet

2016 Specialist i psykoterapi med voksne


Udvalgt efteruddannelse:

2002 Supervision og undervisningsforløb v. psykolog Susanne Harder om psykoseterapi

2008 Tre dages kursus v. IPTP om personlighedsforstyrrelser

2009 ”The 16th International Congress of  Psychotherapy for Schizophrenia and other psychoses in Copenhagen”  4 dages kongres om skizofreni og andre psykoser arrangeret af ISPS

2010 ”Staying well after psychosis”. 2 dages Workshop med Andrew Gumley:

2011 Seminar med Professor Paul Lysaker: ”Metacognition in Psychosis - theoretical and clinical aspects”.

2011 – 13 2 årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi – Skolen for kognitiv adfærdsterapi.

2013 4 dages kursus i eksistentiel psykoterapi ved Vibe Strøier.

2014 ” Minding The Family ” 2 dages kursus om mentaliseringsbaseret tilgang til familier med Eia Asen og Peter Fonagy.

2015 “From DNA to neighborhood: Relationship and Experience in Psychosis - An International Dialogue” The 19th International Congress of ISPS. 4 dages kongres i New York om skizofreni og andre psykoser.

2016 “Mentalization-Based Treatment for Parents: Reflective Parenting” 2 dages kursus på Anna Freud Center om mentalisering hos forældre.

2017 ”Mentalization-Based Treatment for Families” 4 dages kursus på Anna Freud Center om mentaliseringsbaseret familiebehandling.

2017 ”Mentalization-Based Treatment for Adolescence (MBT-A)” 2 dages kursus på Anna Freud Center om mentaliseringsbaseret behandling af unge.

2020 2 dagskursus med Sarah Daniel om tilknytningsmønstre og psykoterapi

2021 2 dagskursus med Katrine Zeuten om seksuelle overgreb

2022 - 23 OPU. 2 årig organisationspsykologisk uddannelse.Jeg har løbende modtaget supervision på alt mit arbejde